فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی

فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 209 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

بروکنر و همکاران (1990) نیز امنیت شغلی را احساس قدرت و توانمندی در کنترل رویدادهای محیط کار، احساس آرامش و روشن بودن آینده شغلی تعریف می کند و معتقد است دخالت دادن کارکنان در تصمیمات به خصوص در زمینه حقوق و ارتقاء شغلی و همچنین تفویض اختیار باعث ایجاد احساس امنیت شغلی در فرد می شود.(به نقل از بافرانی ،1387) .

 

 

 

گرینهاگ   (2000) عدم امنیت شغلی را تحت عنوان ابهام آینده شغلی که مرتبط با ابهام نقش است تعریف کرده و معتقدند که ابهام آینده شغلی یکی از چندین عامل استرس زایی است که در کنار نارضایتی شغلی و خستگی، منجر به شکایت های جسمانی و روان شناسی می شود و امنیت شغلی افراد را از بین می برد. (ص 94). بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، مستلزم بهبود احساس امنیت شغلی توسط آنان است. به این منظور شناخت عوامل مؤثر بر امنیت شغلی و اعمال مدیریت  صحیح بر آنها ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

نمونه پیشینه
شیعه در پژوهشی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران کتابخانه های عمومی شهر تهران پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است.
– بین تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.
– بین تعهد عاطفی و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.
– بین تعهد مستمر و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.
– بین تعهد هنجاری و امنیت شغلی مدیران رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
– بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی احساس امنیت شغلی

تعریف عملیاتی احساس امنیت شغلی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش احساس امنیت شغلی

مقدمه    6
1-2- بخش اول- امنیت شغلی    7
1-1-2مقدمه    7
3-1-2 جایگاه امنیت شغلی در تئوریهای مدیریت    11
1-3-1-2 تئوری کلاسیک و امنیت شغلی    11
2-3-1-2 تئوری نئوکلاسیک و امنیت شغلی    11
3-3-1-2 عوامل مؤثر بر امنیت شغلی (دیدگاه های جدید)    13
1-4-1-2 رضایت مادی (حقوق و دستمزد)    16
2-4-1-2 عاطفی بودن محیط کار    18
3-4-1-2  ثبات شغلی    20
تعریف ثبات شغلی    20
4-4-1-2  امکان بروز خلاقیت در شغل    21
تعاریف خلاقیت    21
5-1- 2 عوامل موثر بر امنیت شغلی    23
2-5-1-2 عوامل شغلی    25
7-1-2 عدم امنیت شغلی و پیامدهای آن    27
– مبانی پژوهشی    31
2-Klein    37
جمع بندي    37
نام مولفه ها    38
1-ثبات شغلی    38
2- امکان بروز خلاقیت در شغل    38
3-عاطفی بودن محیط کار    38
4-رضایت مادی    38
5-وجود نظام های فعال و رسیدگی به شکایات کارکنان و دفاع از آن ها    38
چارچوب مفهومی پژوهش    38
1- تعهد عاطفی    38
2- تعهد مستمر    38
3- تعهد هنجاری    38
استرس شغلی    38
نام مولفه    38
1- نگرش به مهارت    38
2- قدرت تصمیم گیری    38
3- کنترل وظایف    38
4- فشار کاری و زمانی    38
5- ابهام نقش    38
6- عدم امنیت شغلی    38
7- کمبود ارزش    38
8- حمایت اجتماعی مدیر    38
منابع    40

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه امنیت شغلی از free


مطالب تصادفی